Hem


       LILLNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

    Skötseldagar 2020


De skötseldagar som skulle ha hållits 2 och 23 maj och 11 juli har p.g.a. Corona gjorts om till individuell skötsel. Om ni vill delta, stäm först av med ordföranden vad ni skall göra och meddela kassören vad ni gjort.


Kvarvarande skötseldag:

Klockan 10 på lördagen 3/10. 


    Sommarfesten 2020


På grund av Corona är tyvärr årets sommarfest inställd. 

Copyright © 2014 Lillnäsets Samfällighetsförening