Hem


       LILLNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

      Föreningsstämma 2020


Stämman var planerad till söndagen 19 april i Prästgården, Ljusterö.


Men p.g.a. Coronapandemin kommer stämman inte att hållas som planerat. Exakt hur/när den kommer att hållas är ännu inte bestämt.


Dokument:


Kallelse med dagordning


Verksamhetsberättelse


Ekonomi och budgetförslag


Motion båtbrygga


Motion skötseldagar


Motion fårskötsel


Styrelsens yttrande över motioner
Copyright © 2014 Lillnäsets Samfällighetsförening