Hem


       LILLNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

    Skötseldagar 2020


De skötseldagar som skulle ha hållits 2 och 23 maj har p.g.a. Corona gjorts om till individuell skötsel. Den första skötselperioden är avslutad och den andra håller på till 31 maj. Om ni vill delta, stäm av med ordföranden vad ni skall göra och meddela kassören vad ni gjort.


Övriga skötseldagar:

Klockan 10 på lördagarna 11/7 och 3/10. 


Sommarfesten:


lördagen 11 juli kl 18, vid Strandhuset. Ingen arrangör utsedd utan vi tar med oss det vi vill ha och samlas. Om någon frivillig inköpare hör av sig till styrelsen bjuder föreningen på välkomstdrink

Copyright © 2014 Lillnäsets Samfällighetsförening