Hem

Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

    2021Ordinarie stämma 2021 hölls utomhus vid Strandhuset lördag 17 april. Protokoll är utskickat till medlemmarna.


Skötseldagar:

Klockan 10 på lördagarna 24 april, 29 maj, 10 juli och 25 september


Sommarfest lördag 10 juli i Jockemsviken.