Hem

Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

    2023


Årstämma kommer att hållas i Hembygdsgården 25 mars 2023 kl 11.
Datum för årets skötseldagar är ännu inte bestämda

Ambulanshelikopter: Ange gatuadress så letar piloten upp bästa landningsplats.


När helikoptern är under inflygning mot området är det viktigt att någon ger sig till känna där patienten befinner sig, dagtid genom att stå så öppet som möjligt och vifta med ett badlakan eller liknande i en från omgivningen avvikande färg och under mörker vifta med någon belysning i form av ficklampa, mobiltelefon med lampan på etc. Lys inte direkt på helikoptern.


I samfällighetens pumphus finns en hjärtstartare. Den var förut inlåst men nu behövs ingen nyckel.