Bilder

En typisk Lillnäsetstuga

Badbryggan Jockemsviken

Badstranden Lillnäsetviken

Båtbryggan

Fotbollsplanen

Hagen

Pumphuset

Lillnäsetviken

Utsikt Jockemsviken/Väsbyviken

Kräftskiva i Jockemsviken