Bilder

En typisk Lillnäsetstuga

Badbryggan Jockemsviken

Badstranden Lillnäsetviken

Norra båtbryggan

Södra båtbryggan. Byggd 2022.


Fotbollsplanen

Hagen

Pumphuset

Lillnäsetviken

Utsikt Jockemsviken/Väsbyviken

Kräftskiva i Jockemsviken