Om Föreningen

Lillnäsets samfällighetsförening


Org.nr 71 64 17-1030


Österåkers kommun, Ljusterö


 


Samfälligheten består av 36 privata fastigheter och ett betydande strandområde på södra delen av Norra Ljusterö i Stockholm skärgård. De privata fastigheterna är belägna utmed Knektuddsvägen 4-22, Jockemsvägen, Ösbynäsvägen, Lillnäsetvägen och Robert Ringströms väg 1-5. Det gemensamma området ligger i anslutning härtill och strandområdet finns utmed Lillnäsetviken och Jockemsviken. Fastigheterna ligger på gångavstånd till Ljusterö golfbana.


 


Området bebyggdes i två etapper och försäljning och inflyttning påbörjades 1978 respektive 1979. Samfällighetsföreningen bildades 1979 och dess uppgift är att förvalta de gemensamt ägda grönområdena samt anläggningar för vattenförsörjning, bad och båtar.


 


Här finns vi http://kartor.eniro.se/m/aFkbJ


Samfällighetens stadgar finns här.


Våra allmänna regler finns här.


Kungörelse 1979 om skyddsområde för grundvattentäkt finns här.


Hur vi hanterar personlig data finns beskrivet här.


Det gemensamma området underhålls av medlemmarna vid skötseldagar. Så här kan det se ut när arbetsuppgifter ska fördelas.


Styrelse 2022


Ordförande                   Leif Björkman

Sekreterare                  Osborn Hogevik

Kassör                          Mats Lindell

Suppleanter                  Monica Rönn, Eva Åslund och Daniel Bodin
Revisorer                      Lars G Älgevik och Tom Dejert


Revisorssuppleant        Anna Zetterberg


Vattenförsörjning           Owe Albinsson och Carl Berglund (suppleant)


Bryggor                         Ola Wittenby


Valberedning                 Hermann Molter, sammankallande och Carl Berglund


 
Alla fastigheter som tillhör Lillnäsets samfällighetsförening tillhör också en annan samfällighet som ansvarar för vägarna inom Väsbystrand, Ugglan och Lillnäset samt Väsbystrands brygga. Väsbystrands Samfällighetsförening.


Vår årstämma nominerar förslag på styrelsemedlemmar i Väsbystrands Samfällighetsförening. För 2022 är våra representanter Ingvar Blomqvist, Solveig Björkman och Monica Westerberg.