Hem

    2024


Årsstämma hölls 13 april.


Skötseldagar:

lördagarna 20 april, 11 maj, 6 juli och 28 september


Sommarfest: 6 juli


Ambulanshelikopter: Ange gatuadress så letar piloten upp bästa landningsplats. När helikoptern är under inflygning mot området är det viktigt att någon ger sig till känna där patienten befinner sig.


Hjärtstartare: I samfällighetens pumphus (Knektuddsvägen 15 A) finns en hjärtstartare. Den var förut inlåst men nu behövs ingen nyckel.Samfälligheten består av 36 privata fastigheter och ett betydande strandområde på södra delen av Norra Ljusterö i Stockholm skärgård. De privata fastigheterna är belägna utmed Knektuddsvägen 4-22, Jockemsvägen, Ösbynäsvägen, Lillnäsetvägen och Robert Ringströms väg 1-5. Det gemensamma området ligger i anslutning härtill och strandområdet finns utmed Lillnäsetviken och Jockemsviken. Fastigheterna ligger på gångavstånd till Ljusterö golfbana.


Området bebyggdes i två etapper och försäljning och inflyttning påbörjades 1978 respektive 1979. Samfällighetsföreningen bildades 1979 och dess uppgift är att förvalta de gemensamt ägda grönområdena samt anläggningar för vattenförsörjning, bad och båtar.Här finns vi http://kartor.eniro.se/m/aFkbJ


Samfällighetens stadgar finns här.


Våra allmänna regler finns här.


Vår underhålls- och förnyelseplas finns här.


Kungörelse 1979 om skyddsområde för grundvattentäkt finns här.


Hur vi hanterar personlig data finns beskrivet här.


Det gemensamma området underhålls av medlemmarna vid skötseldagar.


Styrelse 2023


Ordförande Leif Björkman

Sekreterare Osborn Hogevik

Kassör Mats Lindell

Suppleanter Monica Rönn, Eva Åslund och Daniel Bodin


Revisorer Lars G Älgevik och Tom Dejert

Revisorssuppleant Anna Zetterberg

Vattenförsörjning Owe Albinsson och Carl Berglund (suppleant)

Bryggor Ola Wittenby

Valberedning Hermann Molter, sammankallande och Carl Berglund


Samfällighetens postadress:

c/o Mats Lindell

Linnégatan 25

114 47 Stockholm


Man kan inte skicka rekommenderat brev adresserat till föreningen eftersom den inte är registrerad i postens system.


email till styrelsen: styrelsen@lillnaset.se

email till ordföranden: ordf@lillnaset.se


Lillnäsets samfällighetsförening

Org.nr 71 64 17-1030Alla fastigheter som tillhör Lillnäsets samfällighetsförening tillhör också en annan samfällighet som ansvarar för vägarna inom Väsbystrand, Ugglan och Lillnäset samt Väsbystrands brygga. Väsbystrands Samfällighetsförening. Lillnäsets årstämma nominerar förslag på styrelsemedlemmar i föreningen. För 2023 är våra representanter Ingvar Blomqvist, Solveig Björkman och Monica Westerberg.